Könyvelés

Az Ügyfél által részünkre rendelkezésre bocsátott havi bizonylatok alapján a mindenkor hatályos előírásoknak megfelelően a bevétel és költség számlák, bankkivonatok, bizonylatok könyvelése vállalkozásoknak, egyéni vállalkozóknak, civil szervezeteknek (egyesületek, alapítványok).

 • Számviteli rendszer kiépítése (Számviteli politika, Számlarend, Bizonylati rend, egyéb nyilvántartások, dokumentációk)
 • Pénztárkönyv, naplófőkönyv vezetése, EVA nyilvántartások
 • Főkönyvi- és analitikus nyilvántartások vezetése:
  • tárgyi eszközök és immateriális javak
  •  készletek
  • vevők és szállítók
  • házipénztár
  • bank
  • bér
  • adók
 • Havi, negyedéves, éves zárlati munkák
 • Mérleg, eredménykimutatás, cash-flow, üzleti jelentés, kiegészítő melléklet
 • Adóbevallások és egyéb bevallások elkészítése
  (APEH, helyi adók, TB, KSH, egyéb bevallások és az ehhez szükséges nyilvántartások vezetése)
 • Költséghely / költségviselő szerinti könyvelés és kimutatások igény szerint. A lekönyvelt tételekről, számlákról azonnali információt tudunk szolgáltatni az Ügyfél kérésére e-mailben, faxon.
 • Rendszeres tájékoztatás a költségvetési fizetési kötelezettségekről. Ide értendő a havonta felmerülő TB fizetési kötelezettségek, helyi adók, társasági adó stb.
 • A bevallások ellenőrzésével, helyesbítésével kapcsolatos APEH, TB – ügyintézés, APEH előtti képviselet.
 • Management jelentések elkészítése, tervezés
 • Könyvvizsgálat lebonyolítása

Bérszámfejtés

Bérszámfejtési szolgáltatásunkat a könyveléshez kapcsolódóan, de önálló szolgáltatásként is nyújtjuk ügyfeleink részére.
Mindennemű bér – Tb ügyintézést és az ezzel kapcsolatos feladatokat elvégezzük, melyek a következők:

 • havi bérek számfejtése, hozzá kapcsolódó iratok elkészítése (fizetési jegyzék, közteher lista     stb.)
 • kötelező nyilvántartások vezetés
 • bérelszámolással és TB-vel kapcsolatos bevallások elkészítése
 • be- és kilépéssel kapcsolatos ügyintézés
 • munkaügyi és egyéb statisztikai adatszolgáltatás
 • magánnyugdíj-pénztári bevallás
 • ügyintézés év végi és évközi bevallások elkészítése, leadása
 • egészségbiztosítási pénzbeli ellátások ( pl. táppénz, gyes stb.)
 • tanácsadás

Adótanácsadás

 • Magánszemélyek részére adótanácsadás
 • Adóhatóságok előtti képviselet
 • Adóhatósági határozatok értelmezése, a jegyzőkönyv támadhatósági pontjainak feltérképezése
 • Fellebbezések, melyek a legszakszerűbb, hatékony érveket tartalmazzák
 • Belső adóellenőrzés
 • Az esetleges mulasztások, illetve hibák megkeresése és korrigálása
 • Adókötelezettségek teljesítésének vizsgálata
 • Adó túlfizetés, esetleg tartozás kiderítése és számbavétele
 • Tulajdonosváltás előtti adóátvizsgálás – nagyobb biztonság az új tulajdonos részére
  A belső ellenőrzés útján feltárt hibák javítása költségkímélőbb, mintha az Adóhatóság tárná fel ezeket !!

Cégképviselet

 • Kapcsolattartás és a cég képviselete a hatóságok előtt.
 • Külföldi cégek teljes körű képviselete.
 • Company representation
 • complete business administration (organization of accounting, taxation, etc.)
 • company registration, company establishment
 • regular report to the partner company
 • relationship with the local authorities
 • local market and business research
 • work out the entering strategy to the Hungarian market
 • find out the sales and PR channels
 • prepare the marketing campaign and sales opportunities
 • provide the trained staff for selling, marketing and business administration
 • any assistance upon the request